ธุรกิจ Technology คืออะไร 0 Comments

ธุรกิจ Technology คือ ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินงาน ประเภทของธุรกิจ Technology Hardware: ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Software: พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ IT Services: ให้บริการด้านไอที เช่น การติดตั้งระบบ Telecommunications: ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม E-commerce: ขายสินค้าหรือบริการผ่านออนไลน์ Fintech: ให้บริการทางการเงินผ่านเทคโนโลยี Media and Entertainment: ผลิตและจำหน่ายเนื้อหาสื่อ Education Technology: พัฒนาและจำหน่ายเทคโนโลยีการศึกษา Healthcare Technology: พัฒนาและจำหน่ายเทคโนโลยีทางการแพทย์ Artificial Intelligence: พัฒนาและจำหน่ายเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตัวอย่างธุรกิจ Technology Apple: ผลิตและจำหน่าย iPhone, iPad, Mac Microsoft: พัฒนาและจำหน่าย Windows Office Google: ให้บริการค้นหา Gmail YouTube Amazon: ขายสินค้าออนไลน์ Facebook: โซเชียลมีเดีย Alibaba: ขายสินค้าออนไลน์

Read More