การลงทุนของคนรุ่นใหม่ 0 Comments

การลงทุนของคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ซึ่งมักเรียกว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลและคนรุ่น Z มีมุมมองและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงการลงทุน ต่อไปนี้คือตัวเลือกการลงทุนที่สอดคล้องกับความสนใจและค่านิยมของคนรุ่นใหม่: การลงทุนที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบ: คนรุ่นใหม่มักสนใจประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การลงทุนที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถลงทุนในบริษัทหรือกองทุนที่สอดคล้องกับค่านิยมของตน โดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความยุติธรรมทางสังคม และความรับผิดชอบขององค์กร เทคโนโลยีและนวัตกรรม: คนรุ่นใหม่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีและตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่ก่อกวน การลงทุนในภาคส่วนต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีสะอาด อีคอมเมิร์ซ และสกุลเงินดิจิทัลสามารถดึงดูดผู้ที่เชื่อในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี บริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม: การลงทุนในบริษัทที่มีหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมที่เข้มแข็งและความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ พวกเขาค้นหาบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย หลักปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรม และการจัดหาอย่างมีจริยธรรม การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์: การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า การระดมทุนจากแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) สามารถให้โอกาสในการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว การศึกษาและการพัฒนาทักษะ: การลงทุนในตัวเองผ่านการศึกษาและการพัฒนาทักษะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการได้รับทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Peer-to-Peer Lending และ Crowdfunding: การเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์ม fintech ได้ก่อให้เกิดทางเลือกในการลงทุน เช่น การให้กู้ยืมแบบ Peer-to-Peer และการระดมทุนแบบ Crowdfunding แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก สตาร์ทอัพ หรือสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและนวัตกรรม กองทุนดัชนีและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs):

Read More